Pàgines

dissabte, 7 de juliol del 2012

Aprofitament dels llibres de text

Durant el curs 2012-13 l'AMPA organitzarà a l'institut un sistema d'intercanvi de llibres de text, amb la finalitat de facilitar a les famílies l'estalvi de fons en aquesta despesa, a més de contribuir així, en alguna mesura, a crear una societat més sostenible. Us avancem ja, doncs, la conveniència de promoure la millor conservació d'aquests materials durant el proper curs.

Per diversos motius, en aquel final de curs no ha estat possible dur endavant aquesta iniciativa. Tanmateix, amb els greus dificultats econòmics que estan patint moltes famílies, l'AMPA us demana als pares, mares i estudiants del centre que, a fi d'aprofitar els llibres de text usats, deixeu en l'institut aquells llibres de text (o llibres de lectura complementaris) que han utilitzat els alumnes i ja no els van a necessitar. És important que els llibres es deixen ara a juliol o en els primers dies de setembre. Aquest material serà revisat, es classificarà i s'arxivarà en els departaments didàctics de l'institut, de manera que puguen ser facilitats pel professorat a l'alumnat d'aquelles famílies que més els necessiten. Existeixen determinades ajudes públiques amb aquesta finalitat (veure paràgraf següent), però les limitacions d'aquestes ajudes són conegudes per tothom.

Ajudes per a llibres de text

El 28 de juny es va publicar al DOCV l’ordre 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les bases de la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l’alumnat d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d’unitats d’educació especial. En la Secretaria de l’institut es pot trobar informació al respecte. Cal presentar la sol.licitud al centre en els primers dies de juliol, amb la màxima urgència.