Pàgines

dimecres, 30 d’octubre del 2013

Assemblea General de l'AMPA

El dilluns 28 d'octubre es va celebrar l’assemblea general de la Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia, tractant-se entre altres els temes següents.
 - Situació del centre. Es presenta un balanç sobre les fortaleses i debilitats de l'ensenyament públic -en general- i del nostre centre -en particular-. Entre les fortaleses es poden subratllar el tamany del centre, les ratios reduïdes, el bon nivell de l'alumna, l'estabilitat del professorat, etc. El vídeo Jo vaig estudiar a la pública, és un bon reflexe d'aquestes potencialitats de l'ensenyament públic.
- Balanç d'activitats i propostes per al nou curs. Es presenta un balanç de les activitats realitzades per l'AMPA el curs passat i es planteja la proposta d'activitats per a aquest nou curs, entre les quals destaquen iniciatives per a la millora de la qualitat de l'ensenyament (finançament del bibliotecari de l'institut, premis i concursos...), activitats culturals (representacions, concerts, col.laboració en actes del centre...), suport al pla d'acció tutorial (xarrada sobre les PAU, tallers sobre drogodependències o educació sexual), promoció de l'ús del valencià (col.laboració en les trobades, premis literaris), ajudes a alumnat o famílies, interlocució amb l'equip directiu del centre, compra de material per al centre o participació en activitats culturals i socials al barri.
- Presentació del balanç econòmic de l'AMPA.
Renovació de càrrecs i candidatures al Consell Escolar. L'assemblea va acordar la renovació de distints càrrecs de la Junta Directiva de l'AMPA (presidenta, secretari i tresorera) i es van recollir propostes de candidatures per a la propera votació de representants del Consell Escolar del centre.
- Al llarg de l'assemblea o el torn final obert de paraula es van clarificar diverses qüestions abordades pels participants i es van plantejar distints suggeriments per a la intervenció de l'AMPA en l'activitat del centre.