Pàgines

dimarts, 14 de gener del 2014

NOVETATS DE LA LOMCE

Després de la seua publicació en el BOE el passat 10 de desembre, ja està en vigor la Ley Orgánica para la “mejora”(!) de la calidad educativa (LOMCE), una llei regressiva i segregadora, una vertadera contrareforma educativa que ens apropa al sistema d’ensenyament dominant en temps passats (veure una revisió de la LOMCE en la revista de CEAPA).

Per facilitar el coneixement de la llei, es pot consultar un índex comentat adjunt, però seguidament es detallen ací les novetats més importants que planteja aquesta norma per a l'alumnat de secundària.

- Hi ha canvis importants en les matèries de l'ESO. S'aplicaran a partir de setembre de 2015 en 1r i 3r d'ESO; i en setembre de 2016 en segon i quart d'ESO.

- S'incorporen revàlides ("proves finals") en acabar la secundària i el batxillerat. Qui no supere aquestes revàlides no obtindrà la títulació d'ESO o de Batxiller. Fins l'any 2017 no s'aplicaran aquestes revàlides, per tant en principi la revàlida d'ESO afectarà l'alumnat que ara cursa 1r d'ESO i la de Batxiller a l'alumnat que ara cursa 3r d'ESO.

- Quart d'ESO constituirà el segon cicle de l'etapa i tindrà dues opcions: acadèmica (per a seguir el batxiller) i aplicada (per passar a l'FP). La revàlida de final d'etapa serà diferenciada per a cada modalitat. Aquest canvi es començarà a aplicar amb l'alumnat que ara cursa 1r d'ESO. Sembla que desapareixen els Programes de Diversificació Curricular.

- Es mantenen la durada del batxillerat i les 3 modalitats, però es modificaran en certa mesura les seues matèries. Estrenarà els canvis en setembre de 2015 l'alumnat que ara cursa 3r d'ESO.

- Canviaran les proves per accedir a les universitats. El sistema actual es mantindrà fins que s'aplique amb l'alumnat que ara cursa 4t d'ESO. Els que vinguen darrere es trobaran amb el nou sistema, que no està encara completament definit.

- Una anomenada "Formació Professional Bàsica" substituirà els Programes de Qualificació Profesional, ja a partir de setembre d'enguany (?). Previsiblement no variarà significativament els contingut d'aquests cursos, destinataris... però en acabar-los l'alumnat ja no rebrà el graduat en secundària com ara (si volen el graduat haurien de passar per la revàlida!).

- Desapareixen els actuals Programes de Diversificació Curricular (s'apliquen en 3r i 4t d'ESO). En certa manera, serien substituïts per uns Programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment i per l'opció aplicada de 4t. (?)

Aquests són els canvis que afectarien més directament l'alumnat de secundària, encara que la llei inclou un bon nombre d'articles on s'estableixen mesures molt negatives des del punt de vista d'una educació democràtica (com els rànkings de centres, el tractament de la religió, el menyspreu de les llengües pròpies d'algunes comunitats o el finançament de centres privats segregadors).

Aquesta AMPA, juntament amb associacions de pares i mares o d'alumnes, amb els moviments de renovació pedagògica i els sindicats democràtics del professorat, continuarem lluitant contra la imposició d'aquest model educatiu reaccionari i en defensa d'una escola pública, democràtica i de qualitat.