Pàgines

dilluns, 14 d’abril del 2014

PROVES  D'ACCÉS  A  CICLES  FORMATIUS

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes diferenciades:
Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reuneixen els requisits acadèmics (ESO per al grau mitjà i batxiller per al grau superior).

Per a l'alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional si es supera la prova que convoquen les Administracions Educatives. (Caldrà participar després -en juny- en la sol.licituds de places!)

INSCRIPCIÓ:     del 29 d'abril al 13 de maig de 2014

PROVES GRAU MITJÀ  (cal tenir 17 anys complits en 2014 i no comptar amb el títol d'ESO)
Convocatòria ordinària:  10 de juny de 2014.
Convocatòria extraordinària: 9 de juliol de 2014.

PROVES GRAU SUPERIOR (cal tenir 19 anys complits en 2014 i no comptar amb el títol de Batxiller)
Convocatòria ordinària:  11 de juny de 2014.
Convocatòria extraordinària: 9 de juliol de 2014.

Més info: en la Secretaria del centre (millor consultar en el centre de FP on voldria accedir) o en   http://www.cece.gva.es/eva/es/fp/pruacc.htm  (orientacions, mostres d’exàmens, etc.)        Programes de les matèries en DOCV 8-09-2009

Les proves es realitzaran en els centres que tenen cicles de FP i les sol.licituds d'inscripció es presentaran en aquests centres.