Pàgines

diumenge, 26 d’octubre del 2014

Assemblea general 2014

CONVOCATÒRIA

Per la present se li convoca a l’assemblea general de la Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia, que tindrà lloc en el saló d’actes del centre dilluns 27 d’Octubre a les 18.45 en primera convocatòria i a les 19.00 en segona, amb el següent ordre del dia:


1.              Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.              Què hem fet
3.              Què volem fer
4.              Balanç econòmic
5.              Actualització de la quota per al curs 2015-16
6.              Implantació de la LOMCE i repercussions per al nostres fills
7.              Torn obert de paraula

València, 20 d’Octubre de 2014 CONVOCATORIA

Por la presente se le convoca a la asamblea general de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Instituto Francesc Ferrer i Guàrdia, que tendrá lugar en el salón de actos del centro el lunes 27 de Octubre a las 18.45 en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda, con el siguiente orden del día:

1.             Aprobación del acta de la sesión anterior
2.             Qué hemos hecho
3.             Qué queremos hacer
4.             Balance económico
5.             Actualización de la cuota para el curso 2015-16
6.             Implantación de la LOMCE y repercusiones para nuestros hijos
7.             Turno abierto de palabra

Valencia, 20 de Octubre de 2014