Pàgines

dilluns, 9 de febrer del 2015

Taller prevenció violència de gènere

Ens alarmem davant de determinades notícies que alerten sobre situacions de control excessiu dels xics cap a les seues parelles, del manteniment de conceptes d’amor que creiem superats o de la valoració de la gelosia o la fidelitat obligada entre els joves.  Ens preocupem també per l’efecte que tot això té sobre els nostres fills i filles, i ens preguntem què podem fer per evitar-ho, per educar-los d’acord amb principis d’igualtat i respecte. Doncs potser ha arribat el moment de fer alguna cosa, i la primera és informar-nos i adquirir protocols d’actuació, per tot això:

L’ampa de l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia us convida a participar en el:

TALLER AMB PARES I MARES  SOBRE
 “Detecció i prevenció de les conductes de control i violència cap a les xiques entre adolescents

El pròxim dilluns 16 de febrer, a les 19h a la sala d’actes de l’IES.

La xerrada correrà a càrrec de l’Associació per la Igualtat d’oportunitats entre dones i homes, ALIA, associació que imparteix cursos a adolescents i famílies sobre igualtat, coeducació i prevenció de la violència de gènere. Esperem la vostra assistència.
Ampa IES Francesc Ferrer i Guàrdia


Nos alarmamos ante determinadas noticias que alertan sobre situaciones de control excesivo de los chicos
hacia sus parejas, del mantenimiento de conceptos de amor que creemos superados o de la valoración de los celos o la fidelidad obligada entre los jóvenes.  Nos preocupamos también por el efecto que todo esto tiene sobre nuestros hijos e hijas, y nos preguntamos qué podemos hacer para evitarlo, para educarlos de acuerdo con principios de igualdad y respeto. Pues quizás ha llegado el momento de hacer algo, y la primera es informarnos y adquirir protocolos de actuación, por todo esto:
El ampa del IES Francesc Ferrer y Guardia os invita a participar en la:

TALLER CON PADRES Y MADRES SOBRE
“Detección y prevención de las conductas de control y violencia hacia las chicas entre adolescentes”

El próximo lunes 16 de febrero, a las 19h en la sala de actos del IES.

La charla correrá a cargo de la Asociación por la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ALIA, asociación que imparte cursos a adolescentes y familias sobre igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género. Esperamos vuestra asistencia.

Ampa IES Francesc Ferrer i Guàrdia