Pàgines

divendres, 8 de novembre del 2019

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAREstimats mares i pares, el pròxim dijous 21 de novembre són les eleccions al consell escolar del centre.
La mesa electoral estarà oberta de 17 a 19 hores al vestíbul de l'edifici d'entrada.
També podeu enviar el vot a través dels vostres fills o filles 

 Vot no presencial.- Segons l’article 14, Vot no presencial, del DECRET 93/2016, de 22 de juliol del Consell, les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, fins al dia 21 de novembre de 2019, abans de la realització de l’escrutini. S’utilitzarà el sistema de doble sobre. Els sobres aniran signats per l’elector/a a la solapa i contindran fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent i un altre sobre tancat amb el vot emès

US ESPEREM!
LA PARTICIPACIÓ ÉS UN ELEMENT FONAMENTAL PER AL BON FUNCIONAMENT DEL CENTRE.