Pàgines

dimarts, 16 de novembre del 2021

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR DE CENTRE: VOT PRESENCIAL I VOT NO PRESENCIAL

 


VOT PRESENCIAL: 18 novembre de 2021 de 17:00h a 19:00h al vestíbul de davant de la secretaría del centre.
 
VOT NO PRESENCIAL: sistema de doble sobre, segons la normativa: Els sobres aniran signats per l’elector/a a la solapa i contindran fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent i un altre sobre tancat amb el vot emès. 
 
Segons l’article 14 Vot no presencial, del DECRET 93/2016, de 22 de juliol del Consell, les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, fins al dia 18 de novembre de 2021, abans de la realització de l’escrutini.
S’utilitzarà el sistema de doble sobre. Els sobres aniran signats per l’elector/a a la solapa i contindran fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent i un altre sobre tancat amb el vot emès. 
 
Ací teniu la nostra papereta: