Pàgines

dijous, 25 d’octubre del 2012

Assemblea General de l'AMPA

Es convoca l’assemblea general de la Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia, que tindrà lloc en el saló d’actes del centre dilluns 5 de Novembre a les 18.45 en primera convocatòria i a les 19.00 en segona, amb el següent ordre del dia:


 1.    Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2.    Informe de la Junta Directiva
3.    Programa general d’activitats
4.    Balanç econòmic del curs 2011/2012
5.    Aprovació, si escau, del pressupost per al curs 2012/2013
6.    Torn obert de paraula