Pàgines

dimarts, 6 de novembre del 2012


Exigim la retirada de la LOMQE

Davant l'avantprojecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, que ha fet públic el Ministeri d'Educació, l’AMPA de l’IES Ferrer  i Guàrdia manifesta el seu rebuig més clar i contundent d’aquesta proposta, pel seu caràcter reaccionari i pel greu atac que suposa cap a l’educació pública. 

Coincidint amb les crítiques que han fet públic les principals federacions d’AMPAs, els sindicats majoritaris, els moviments de renovació pedagògica i tantes associacions, institucions o experts educatius, considerem que aquesta norma es basa en criteris no tant educatius –en el sentit més ampli de la paraula–, sinó que parteix d’una visió economicista i eficientista de l’ensenyament. En aquest sentit podem constatar fins i tot la inconstitucionalitat de la norma, per incomplir l’article 27 de la Constitució espanyola quan declara que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. No és aquesta en absolut la finalitat que hi ha darrere de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa.

Com ha explicitat la Conferència de Degans i Deganes d'Educació de les universitats d'Andalusia, aquesta proposta significa un atemptat contra els principis fonamentals de l'educació, oblidant que l'educació ha de respondre per sobre de tot, en un estat de dret, al més ampli desenvolupament personal de tots els ciutadans i ciutadanes, a l'enfortiment de la seua autonomia i llibertat, i a l'increment de la cohesió social. Pel contrari, les modificacions que aquest avantprojecte incorpora a la llei ara vigent condueixen: 

- a una deterioració del dret a l'educació 
- a l’afebliment de l'escolaritat pública 
- al menyscapte d'un sistema educatiu comprensiu 
- a la promoció d'un model educatiu segregador i excloent 
- a la pèrdua de les condicions educatives que afavoreixen l’equitat social 
- a l'empobriment de la qualitat democràtica en la gestió dels centres educatius 

En conseqüència exigim la immediata retirada de l’avantprojecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa.

Més informació

Valoracions sobre la LOMQE de:              CEAPA          STES  (II)           CCOO             UGT