Pàgines

dissabte, 11 de maig del 2013

Possibilitat d'estudi optomètric

La Unitat d'Optometria de la Fundació Lluís Alcanyís va a portar a terme un estudi sobre la visió central durant els mesos de maig i juny, com part d'una tesi doctoral, i per al qual es precisa de voluntaris que vulguen oferir la seua col·laboració. Aquest estudi consistirà en la realització d'una sèrie de mesures de paràmetres visuals. En cap moment aquestes mesures van a requerir de tractament algun, sent necessària en principi una única visita de 1 h màxim, sense cap cost per part dels interessats. Les mesures es realitzaren mitjançant un instrumental nou, poc comú, pel que a més pot resultar d'interès per als voluntaris. Qui estiga interessat només ha de posar-se en contacte amb la Unitat d'Optometria via mail en optometria@uv.es, dirigint-se a Ainhoa Molina amb motiu de l'Estudi de la Visió Central. 

A més, hi ha altre estudi que es va a portar a terme en la Unitat, enfocat a aquells pacients amb ambliopia (ull vague), estrabisme (desviació ocular), i nistagmus, per al qual també es precisa de voluntaris. Qui puga estar interessat hauria de posar-se en contacte amb la Unitat d'Optometria, en optometria@uv.es, en aquest cas indicant en l'assumpte Estudi Ambliopía i Nistagmus.


Unitat d´Optometría
Fundació Lluís Alcanyís
Universitat de Valencia
C/ Guardia Civil nº 22
Telf: 96 393 77 30