Pàgines

dijous, 12 de desembre del 2013


Per tal de promoure i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit escolar, la Fundació Sambori ha convocat el 16é Premi Sambori, adreçat a l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP, EPA i Escoles Oficials d’Idiomes (EOI). 
Es tracta d'un concurs de creació literària, i els treballs poden anar acompanyat d’il.lustracions. Les obres seran en valencià, originals, individuals i de tema lliure.
L’extensió màxima dels treballs és de podria ser: 4 pàgines en l'ESO i 5 en Batxillerat.
Els textos es poden presentar manuscrits o mecanografiats (en aquest cas, amb una lletra Arial en cos 12).

Des de l'AMPA animem els estudiants per a que presenten els seus treballs al concurs. Si no ho planteja en algun grup el professorat, l'alumnat podria lliurar els seus treballs a la Vice-direcció del centre o a l'AMPA. 
El termini de presentació de treballs podria finalitzar al voltant del 31 de gener.