Pàgines

dijous, 8 de setembre del 2016

Benvinguda!

Hui comencem un nou curs, des de l'Ampa us donem la benvinguda i esperem que, malgrat les condicions negatives amb les que arranca el curs -aplicació de la Lomce, revàlides, manteniment retallades estatals...- aquest siga un curs d'esperança per l'educació.
De moment, us informem que respecte al programa xarxallibres:

El consell escolar de l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia de València, reunit en sessió extraordinària, ha decidit, seguint les instruccions de la direcció general de centres relativa al programa de reutilització de llibres de text i posada en marxa del banc de llibres per al curs 2016/17 de 27 de juliol de 2016:

Avançar, a compte de les despeses de funcionament ordinàries del centre, l'import total de l'adquisició de llibres de text per a reposició i nova adquisició (en els cursos en els quals s'implanta la Lomce).

Entenem que el sentit del programa xarxallibres és dotar dels llibres de text i material curriculars gratuïts a l'alumnat i les famílies, i que fer diferenciacions segons cursos o matèries implicaria trencar el principi d'igualtat necessari i exigible.

Per això i, seguint l'Ordre 26/2016 de 13 de juny de 2016 i la Resolució de 15 de juliol de 2016 de la Conselleria d'educació, el centre avançarà, a compte de les seues despeses ordinàries, l'import de la totalitat de llibres de text de l'alumnat que participa al programa, a l'espera que la Conselleria d'Educació abone aquest import al centre en la seua totalitat. El retard o no pagament d'aquesta quantitat per part de la Conselleria d'educació implicaria un retallada en les despeses de funcionament dels centres educatius que aniria en contra del necessari foment i promoció de l'educació pública que no seria acceptable.

Recordem a les famílies i a l'alumnat la importància de tenir cura del material entregat i el compromís de retornar-lo en bones condicions en finalitzar el curs.

Una bona notícia per començar el curs!