Pàgines

dilluns, 14 d’abril del 2014

PROVES  D'ACCÉS  A  CICLES  FORMATIUS

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes diferenciades:
Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reuneixen els requisits acadèmics (ESO per al grau mitjà i batxiller per al grau superior).

Per a l'alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional si es supera la prova que convoquen les Administracions Educatives. (Caldrà participar després -en juny- en la sol.licituds de places!)

INSCRIPCIÓ:     del 29 d'abril al 13 de maig de 2014

PROVES GRAU MITJÀ  (cal tenir 17 anys complits en 2014 i no comptar amb el títol d'ESO)
Convocatòria ordinària:  10 de juny de 2014.
Convocatòria extraordinària: 9 de juliol de 2014.

PROVES GRAU SUPERIOR (cal tenir 19 anys complits en 2014 i no comptar amb el títol de Batxiller)
Convocatòria ordinària:  11 de juny de 2014.
Convocatòria extraordinària: 9 de juliol de 2014.

Més info: en la Secretaria del centre (millor consultar en el centre de FP on voldria accedir) o en   http://www.cece.gva.es/eva/es/fp/pruacc.htm  (orientacions, mostres d’exàmens, etc.)        Programes de les matèries en DOCV 8-09-2009

Les proves es realitzaran en els centres que tenen cicles de FP i les sol.licituds d'inscripció es presentaran en aquests centres.

dijous, 10 d’abril del 2014

dimecres, 2 d’abril del 2014

Campus científics universitaris per a alumnat 4t i 1r-Batx.-CC


El dia 1 d'abril es va publicar al BOE la convocatòria d'estada en Campus Científics universitaris, per a estudiants de 4t-ESO i 1r de Batxiller de Ciències. Tota la informació es pot trobar en:
http://www.campuscientificos.es

Són estades d'una setmana en juliol en alguna de les universitats del programa d'Universitats d'excel.lència. Una de les opcions és la UV-UPV (opció conjunta, única). Les altres més properes podrien ser les de Múrcia o Tarragona. En total hi ha 16 universitats en la convocatòria. En el web es pot consultar el programa que es treballa en cadascuna de les universitats i es facilitat tota la informació sobre aquesta iniciativa.

El requisit és haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 7'5 l'any anterior.

Els estudiants seleccionats abonaran 80€ en concepte de matrícula i es faran càrrec del seu desplaçament d'anada i tornada a la universitat que els correspon.

El termini de presentació de sol.licituds finalitza el dia 26 d'abril.

Convocades les proves de la

Junta Qualificadora del Coneixements del Valencià


La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l'organisme de la Generalitat que té la funció d'establir i efectuar les proves per a l'acreditació de coneixements de valencià. La JQCV obri cada any un únic termini per a la presentació de les sol·licituds de realització de les proves. En 2014 el termini de matrícula será del dia 1 al 26 d'abril.
Per a poder participar en les proves cal tindre, com a mínim, setze anys complits l'any en què es realitzen.
La matrícula en la prova donarà dret a presentar-se a dues convocatòries, una en juny i altra en novembre (calendari exacte al web de la JCQV).
                                     Informació (inscripció en les proves, calendari, etc.):
                                     http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/proves.html  

Per matricular-se en les proves cal accedir a la pàgina web (amb el navegador Explorer), emplenar una sol.licitud, revisar-la, generar un pdf, imprimir-lo (3 còpies), dur-les al banc per pagar la taxa de matrícula i després presentar la sol.licitud en un registre de la Generalitat (o per correu certificat amb la sol.licitud segellada i datada). [Anoteu-se la clau que us donarà al principi el sistema!]
La presentació de la sol.licitud es pot realitzar en qualsevol oficina de registre de la Generalitat (per exemple en el carrer Guàrdia Civil 21-baix o Av. d'Aragó 30 o...).