Pàgines

dimecres, 2 d’abril del 2014

Convocades les proves de la

Junta Qualificadora del Coneixements del Valencià


La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l'organisme de la Generalitat que té la funció d'establir i efectuar les proves per a l'acreditació de coneixements de valencià. La JQCV obri cada any un únic termini per a la presentació de les sol·licituds de realització de les proves. En 2014 el termini de matrícula será del dia 1 al 26 d'abril.
Per a poder participar en les proves cal tindre, com a mínim, setze anys complits l'any en què es realitzen.
La matrícula en la prova donarà dret a presentar-se a dues convocatòries, una en juny i altra en novembre (calendari exacte al web de la JCQV).
                                     Informació (inscripció en les proves, calendari, etc.):
                                     http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/proves.html  

Per matricular-se en les proves cal accedir a la pàgina web (amb el navegador Explorer), emplenar una sol.licitud, revisar-la, generar un pdf, imprimir-lo (3 còpies), dur-les al banc per pagar la taxa de matrícula i després presentar la sol.licitud en un registre de la Generalitat (o per correu certificat amb la sol.licitud segellada i datada). [Anoteu-se la clau que us donarà al principi el sistema!]
La presentació de la sol.licitud es pot realitzar en qualsevol oficina de registre de la Generalitat (per exemple en el carrer Guàrdia Civil 21-baix o Av. d'Aragó 30 o...).