Pàgines

dimecres, 17 de juny del 2020

MATRICULACIÓ 2020/2021


Recordeu!!!
A partir del 17 de juny i fins al 25 de juny podeu presentar les sol·licituds de matriculació per al curs 2020-2021. 

Aci teniu el calendari de matriculació. 

Enguany i per les circumstàncies excepcionals derivades de la pandemia Covid-19 el procés es farà de manera telemàtica. Podeu demanar l'accés al següent enllaç.

Instruccions per l'alumnat que comença en 1rESO enguany aci.

ACTUALITZACIÓ IMPORTANT: L'alumnat que ja està admés al centre no ha de fer l'automatrícula!!. L'alumnat del centre que ha d'entrar en el procés admissió és aquell que canvia d'etapa o vol canviar de centre.
La direcció del centre ens ha informat que enviaran instruccions per correu electrònic els propers dies.

divendres, 12 de juny del 2020

CLAUS ARMARIETS: NOVA DATA!!!!

Enguany, amb les circumstàncies i precaucions degudes a la situació de la pandemia anem a procedir d'una manera molt metódica per a la tornada de les claus dels armariets i la devolució de les fiances (10€!!).

Anem a citar-vos en grups reduïts DIVENDRES 26 DE JUNY de matí, per a que tingau la possibilitat de recuperar allò que es va quedar dins dels armariets, que pugueu terminar de fer neteja, i que pugam fer l'intercanvi claus-fiances. Trobareu els horaris per als vostres armariets a continuació (si no recordeu quin és el vostre armariet, podeu consultar el mapa). 

Us preguem que sigau molt, MOLT PUNTUALS, recordeu que heu de portar mascareta i mantindre la distància de seguretat, respectar els sentits de circulació als corredors i totes les indicacions que pugam donar nosaltres o des del centre. També us preguem paciència i comprenssió, estem tots en un nou escenari i la nostra tasca es voluntaria. Treballem per a totes les famílies amb la intenció de fer-ho el millor possible. 

En planta baixa (1r ESO): 
10h00: A1, i6
10h05: B12, B2
10h10: A6, H6

En primera planta (2n y 3r ESO)
10h20: D7, D8
10h25: D11, D6
10h30: C10, C11
10h35: C12

En segunda planta (4t ESO y Batxiller)
10h45: F3, G5
10h50: G9

dijous, 11 de juny del 2020

BANC DE LLIBRES. RECOLLIDA.

Des del centre ens informen de les dates i horaris per a tornar els llibres del banc de llibres i, en el seu cas les tabletes facilitades per conselleria. 

Els dies 17 ,18, 23 i 25 de juny es farà l’entrega en el lloc i horari assignat. 

Per tal d’evitar aglomeracions tan sols podrà vindre una persona, bé l’alumne/a o un familiar i mantenir les mesures de protecció i distància adequades.

L'alumne/a o familiar, mostrarà els seus llibres per a conéixer les condicions en què estan i portarà emplenat un full per duplicat (annex 1), el professorat encarregat de la recollida, li signarà el document que acredita que el lot de llibres s’ha tornat.

L'alumnat que es presenta a l'avaluació extraordinària i haja de retornar algun llibre, ho farà el dia 1 de juliol a les 10h00

L'horari de lliurament de llibres serà el següent:

DATA
CURS
COGNOMS
Horari
LLOC
17 juny
4 ESO
C
de la lletra A a H
de la lletra H a Z
10-10,30
10,30-11
TECNOLOGIA
17 juny
4 ESO
B
de la lletra A a J
de la lletra J a Z
11-11,30
11,30-12
TECNOLOGIA
17 juny
4 ESO
A
de la lletra A a L
de la lletra L a Z
12-12,30
12,30-13
TECNOLOGIA
17 juny
PR4

13-13,30
TECNOLOGIA

18 juny
2ESO
A
de la lletra A a H
de la lletra H a Z
10-10,30
10,30-11
BIBLIOTECA
18 juny
2ESO
B
de la lletra A a J
de la lletra J a Z
11-11,30
11,30-12
BIBLIOTECA
18 juny
2ESO
C
de la lletra A a L
de la lletra L a Z
12-12,30
12,30-13
BIBLIOTECA
18 juny
FPBI

13-13,30
BIBLIOTECA
18 juny
FPBII

13-13,30
BIBLIOTECA

23 juny
3 ESO
C
de la lletra A a H
de la lletra H a Z
10-10,30
10,30-11
TECNOLOGIA
23 juny
3 ESO
B
de la lletra A a J
de la lletra J a Z
11-11,30
11,30-12
TECNOLOGIA
23 juny
3 ESO
A
de la lletra A a L
de la lletra L a Z
12-12,30
12,30-13
TECNOLOGIA
23 juny
PMAR

13-13,30


25 juny
1 ESO
C
de la lletra A a H
de la lletra H a Z
10-10,30
10,30-11
BIBLIOTECA
25 juny
1 ESOB
de la lletra A a J
de la lletra J a Z
11-11,30
11,30-12
BIBLIOTECA
25 juny
1 ESOA
de la lletra A a L
de la lletra L a Z
12-12,30
12,30-13
BIBLIOTECA

1 juliol
4 ESO
10-10,30


TECNOLOGIA
1 juliol
3 ESO
10,30-11

TECNOLOGIA
1 juliol
2 ESO
10-10,30


BIBLIOTECA
1 juliol
1 ESO
10,30-11

BIBLIOTECA