Pàgines

dijous, 11 de juny del 2020

BANC DE LLIBRES. RECOLLIDA.

Des del centre ens informen de les dates i horaris per a tornar els llibres del banc de llibres i, en el seu cas les tabletes facilitades per conselleria. 

Els dies 17 ,18, 23 i 25 de juny es farà l’entrega en el lloc i horari assignat. 

Per tal d’evitar aglomeracions tan sols podrà vindre una persona, bé l’alumne/a o un familiar i mantenir les mesures de protecció i distància adequades.

L'alumne/a o familiar, mostrarà els seus llibres per a conéixer les condicions en què estan i portarà emplenat un full per duplicat (annex 1), el professorat encarregat de la recollida, li signarà el document que acredita que el lot de llibres s’ha tornat.

L'alumnat que es presenta a l'avaluació extraordinària i haja de retornar algun llibre, ho farà el dia 1 de juliol a les 10h00

L'horari de lliurament de llibres serà el següent:

DATA
CURS
COGNOMS
Horari
LLOC
17 juny
4 ESO
C
de la lletra A a H
de la lletra H a Z
10-10,30
10,30-11
TECNOLOGIA
17 juny
4 ESO
B
de la lletra A a J
de la lletra J a Z
11-11,30
11,30-12
TECNOLOGIA
17 juny
4 ESO
A
de la lletra A a L
de la lletra L a Z
12-12,30
12,30-13
TECNOLOGIA
17 juny
PR4

13-13,30
TECNOLOGIA

18 juny
2ESO
A
de la lletra A a H
de la lletra H a Z
10-10,30
10,30-11
BIBLIOTECA
18 juny
2ESO
B
de la lletra A a J
de la lletra J a Z
11-11,30
11,30-12
BIBLIOTECA
18 juny
2ESO
C
de la lletra A a L
de la lletra L a Z
12-12,30
12,30-13
BIBLIOTECA
18 juny
FPBI

13-13,30
BIBLIOTECA
18 juny
FPBII

13-13,30
BIBLIOTECA

23 juny
3 ESO
C
de la lletra A a H
de la lletra H a Z
10-10,30
10,30-11
TECNOLOGIA
23 juny
3 ESO
B
de la lletra A a J
de la lletra J a Z
11-11,30
11,30-12
TECNOLOGIA
23 juny
3 ESO
A
de la lletra A a L
de la lletra L a Z
12-12,30
12,30-13
TECNOLOGIA
23 juny
PMAR

13-13,30


25 juny
1 ESO
C
de la lletra A a H
de la lletra H a Z
10-10,30
10,30-11
BIBLIOTECA
25 juny
1 ESOB
de la lletra A a J
de la lletra J a Z
11-11,30
11,30-12
BIBLIOTECA
25 juny
1 ESOA
de la lletra A a L
de la lletra L a Z
12-12,30
12,30-13
BIBLIOTECA

1 juliol
4 ESO
10-10,30


TECNOLOGIA
1 juliol
3 ESO
10,30-11

TECNOLOGIA
1 juliol
2 ESO
10-10,30


BIBLIOTECA
1 juliol
1 ESO
10,30-11

BIBLIOTECA