Pàgines

dimecres, 5 de desembre del 2012

Suport de l'AMPA a la Direcció i el Consell Escolar del Centre


Davant les informacions o comentaris publicats darrerament en relació al concert celebrat al pati del centre el passat 24 de novembre, la Junta Directiva de l'AMPA vol manifestar el seu suport a la Direcció del centre i al Consell Escolar de l'institut, que és l'òrgan que va autoritzar la celebració d'aquest concert.
L'obertura dels centres escolars a l'entorn en el qual estan inserits hauria de ser un principi elemental i indiscutible en una societat moderna i democràtica. Mentre estiga garantit el respecte i la cura amb les instal.lacions del centre -com ha succedit en aquest cas-, la disponibilitat dels espais i recursos de l'institut per al seu ús en activitats culturals, esportives o de caràcter social no sols hauria d'estar perfectament acceptat sinó que hauria de ser un objectiu per a qualsevol equip educatiu o polític de caire democràtic.
L'educació dels alumnes i dels ciutadans és molt més que estudiar uns llibres de text. També és educació la pràctica de l'esport, l'assistència a concerts, cine i obres de teatre, la lectura o la participació en conferències o debats. I per a aquests i altres activitats haurien de poder comptar amb els centres educatius dels barri. Almenys, mentre les autoritats locals o d'àmbit superior no doten el nostre barri d'altres equipaments públics on es puguen desenvolupar aquestes activitats.