Pàgines

dimarts, 23 d’abril del 2013


Per la derogació del nou decret d’admissió d’alumnes

Com estan fent les AMPEs dels centres públics i els distints agents socials que defensen l'Escola Pública, l'AMPA de l'IES Ferrer i Guàrdia rebutja el nou decret d’admissió d’alumnes i la conseqüent aplicació de la zona única. Exigim a la Generalitat el manteniment de les mateixes àrees i districtes que han funcionat fins el moment, que promovien l'escolarització de l'alumnat en aquells centres més propers al seu domicili.

La nova norma d’admissió d’alumnat, tendent a la implantació del districte únic, va a provocar el transvasament d’alumnat de l’escola pública a la concertada  degut a que l’administració pública mai ha fet una previsió d’oferta de places públiques suficients per a garantir el dret real que tenen els pares i mares d’elegir el centre públic on volen escolaritzar els seus fills i filles.