Pàgines

dimarts, 3 de novembre del 2015

Eleccions al consell escolar

El pròxim 26 de novembre són eleccions als consells escolars. Ja sabeu la importància de la nostra participació, com a candicats i candidates del sector de mares i pares i com a votants. La nostra participació és important, no falteu!
El CALENDARI D'ACTUACIONS és el següent:
- La junta electoral fixa el termini d'admissió de candidatures dels diferents sectors.
- Publicació de la llista provisional de candidats: fins al 16 de novembre de 2015.
- Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats: fins al 17 de novembre de 2015.
- Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions: fins al 18 de novembre de 2014.
-
ELECCIONS: 26 de novembre de 2015.
- Proclamació dels candidats electes: fins al 4 de desembre de 2015.
- Remissió de l'acta de proclamació de candidats electes a la Direcció territorial d'Educació: en el termini de 24 hores a partir de la proclamació.
- Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar: fins al 14 de desembre de 2015.

Si teniu cap dubte poseu-se en contacte amb nosaltres.