Pàgines

diumenge, 13 d’octubre del 2019

ASSEMBLEA GENERAL AMPA


CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL


Per la present es convoca l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia, que tindrà lloc a la sala d’actes del centre dimecres 23 d’Octubre a les 18h00 en primera convocatòria i a les 18:30 en segona, amb el següent ordre del dia:


  1. Aprovació de l’acta de l'assemblea anterior si s’escau.
  2. Memòria curs 2018/19
  3. Propostes per al curs 2019/2020.
  4. Revisió de comptes i aprovació del pressupost anual.
  5. Eleccions Consell Escolar
  6. Torn obert de paraula.

València, 13 d’Octubre de 2019