Pàgines

dimecres, 3 de febrer del 2021

REUNIÓ VIRTUAL OBERTA JUNTA AMPA

 

 REUNIÓ JUNTA VIRTUAL AMPA

8 de febrer de 2021

17H30

IES FERRER I GUÀRDIA - https://meet.jit.si/AmpaIES

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta reunió anterior

2.- Informació Consell Escolar del 27/12/20 (pressupostos)

3.- Informació del Consell Extraordinari del 27/12/20 (renovació equip directiu)

4.- Informe comparatiu resultats primera avaluació pre covid i amb covid 19

5.- Temes pendents

6.- Activitats Ampa

7.-Torn obert de paraula.

RECORDEU! TOTES LES REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA SON OBERTES A TOTS ELS PARES I MARES QUE VULLGUEN ACUDIR. US ESPEREM.