Pàgines

dilluns, 17 d’octubre del 2022

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA INSTITUT FRANCESC FERRER I GUÀRDIA


Per la present es convoca a tots el MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’INSTITUT FRANCESC FERRER I GUÀRDIA a l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares (AMPA), que tindrà lloc a la sala d’actes del centre el proper 27 d’octubre de 2022 a les 18h00 en primera convocatòria i a les 18:30 en segona, amb el següent ordre del dia:


  1. Lectura acta assemblea anterior i aprovació, si s'escau. 

  2. Memòria curs 2021/2022

  3. Propostes activitats curs 2022/2023

  4. Revisió de comptes i aprovació, si s’escau, del pressupost anual

  5. Renovació càrrecs Junta Directiva AMPA. 

  6. Renovacions al Consell Escolar

  7. Torn obert de paraula


Signat Anna Codonyer Salvà, 

Secretària de l’AMPARECORDEU! TOTES LES REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA SON OBERTES A TOTES LES FAMÍLIES QUE VULLGUEN ACUDIR. VOS ESPEREM 

http://ampaiesferreriguardia.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/AMPAFerreriGuardia

e-mail: ampa.ies.ferreriguardia@gmail.com